Komunikato peržengimas 8 Svarbumo priežastysThe komunikacijos transcendencija tai, kad tai yra būdas, kuriuo idėjos ir informacija perduodami iš vieno asmens į kitą, net jei pokalbių partneriai nėra toje pačioje erdvėje ar laikotarpyje.

Bendravimas yra vienas iš svarbiausių žmonių atliekamų procesų. Dėl to galima paaiškinti kiekvieno žmogaus proto turinį, suprantant.

Būtent dėl ​​šio supratimo jausmo žmonės artėja, užuojauta ir užmezga santykius. Bendravimas yra bet kurios veiklos organizacijos pagrindas: nuo poros ir šeimos, įmonės ar visuomenės.

Nors visas komunikacijos procesas yra svarbus, būtina pabrėžti keitimosi informacija svarbą.

Ši informacija ne tik siunčiama iš siuntėjo į imtuvą, bet ir ją analizuoja pastaroji; tokiu būdu pirmenybė teikiama mokymosi procesui.

8 priežastys, kodėl svarbu bendrauti

Bendravimas yra esminis žmogaus elementas. Šis procesas yra panardintas į visuomenę, kad tai beveik atspindi.

Tai yra, daug kartų žmonės bendrauja nesustodami galvoti, kad jie vykdo komunikacinį aktą.

Toliau bus aprašytos svarbiausios komunikacijos svarbos priežastys:

1 - Informacijos srautas

Bendravimas yra nuolatinis informacijos srautas iš vieno asmens į kitą. Tai labai svarbu, nes tokiu būdu garantuojama, kad žinios neišnyksta su asmeniu, bet perduodamos iš kartos į kartą.

Pavyzdžiui, Aristotelio (graikų filosofas, 384-322 m. Pr. Kr.) Tyrimai buvo perduoti dabartinėms kartoms rašant ir verčiant.

Kai kuriais atvejais informacijos srautas yra vienakryptis. Tai reiškia, kad siuntėjas perduoda idėjas vienam ar daugiau imtuvų. Tačiau imtuvai negali atsakyti siuntėjui.

Tai yra komunikacijos tipas, kuris paprastai nustatomas su žiniasklaida (laikraštis, televizija, radijas). Pažymėtina, kad technologinės pažangos dėka šios žiniasklaidos priemonės yra labiau interaktyvios.

2 - Mokymasis

Mokymasis yra vienas iš bendravimo padarinių. Tai vyksta dėl informacijos srauto. Šis elementas yra svarbus, nes per ją visuomenė gali progresuoti.

Kai žmogus bendrauja, įgyja žinių tyčia ar pasyviai.

Pavyzdžiui, klasėje sukuriamas komunikacijos procesas tarp mokytojo ir mokinių. Keitimasis informacija vyksta ir išmoko tyčia.

Paskaitos atvejis pasitaiko, kai skaitomas romanas ir autorius pateikia tikrą informaciją. Tokiu būdu žinios buvo įgyjamos nepažinant jos.

3. Žmogaus santykių raida

Komunikacija leidžia sukurti tiltus tarp žmonių, kurie skatina žmonių santykių plėtrą.

Keitimasis idėjomis, žiniomis ir nuomonėmis, sukurtomis komunikacijos proceso metu, leidžia žmonėms geriau suprasti vienas kitą. Iš to matyti, kad komunikacija yra visuomenės vystymosi pagrindas.

Be to, kai tik buvo sukurtas ryšys, komunikacija taip pat padeda išlaikyti ryšį tarp asmenų.

4. Idėjų paroda ir paaiškinimas

Daugeliu atvejų žmonės prašomi paaiškinti priežastis, kodėl jie veikia tam tikru būdu arba turi tam tikrą nuomonę. Šiomis akimirkomis dėka žinios turinio gali susidaryti įspūdis.

Tada, per bendravimą, asmuo gali žinoti savo idėjas ir, jei reikia, juos paaiškinti.

5. Grupinės veiklos planavimas ir organizavimas

Efektyvus bendravimas yra vienas iš būtinų grupės veiklos planavimo ir organizavimo aspektų.

Su komunikaciniu procesu žmonės gali pasiekti susitarimus, kurie leidžia jiems lengviau ir greičiau kurti tam tikras užduotis.

Pavyzdžiui, įmonėje ryšiai tarp departamentų yra būtini, kad būtų galima koordinuoti kiekvieno iš jų pastangas. Taip maksimaliai padidėja organizacijos pajėgumas ir našumas.

6. Sprendimų priėmimas

Sprendimų priėmimas yra palankesnis keičiantis informacija, sukurta ryšių metu.

Kai žmonės savo idėjas bendrai pateikia, jie gali žinoti skirtingus to paties aspekto aspektus. Ši informacija leidžia lengviau pasirinkti iš įvairių variantų, kuriuos galima pateikti, kad būtų galima atsakyti į tą pačią problemą.

7- Vadovavimo pagrindas

Efektyvus bendravimas sukuria lyderius. Asmuo, galintis perteikti savo nuomonę ir suprasti, kad gali tapti lyderiu.

Be to, komunikacija sukuria ryšius tarp lyderių ir jų pasekėjų. Tai leidžia keistis idėjomis tarp jų, kad pavaldiniai galėtų patarti lyderiui, jei reikia, arba atvirkščiai.

Tokiu būdu lyderis įgyja pasekėjų pasitikėjimą, pašalina kliūtis, kurios galėtų egzistuoti tarp jų, ir skatina bendrų tikslų pasiekimą..

8- Motyvuojantis elementas

Be keitimosi idėjomis, komunikacija gali būti motyvacijos šaltinis.

Akivaizdžiausias šio pavyzdžio pavyzdys yra žinomos motyvacinės derybos, raginančios žmones įgyvendinti savo svajones.

Vis dėlto, kasdien, mes galime rasti kasdienių situacijų, kuriose atskleidžiama komunikacijos kaip motyvuojančio elemento svarba.

Pavyzdžiui, kai draugui patariama, kai žmogus pasveikinamas už jų pasiekimus arba kai kas nors sako tęsti darbą, nepaisant sunkumų.

Nuorodos

  1. Komunikacija: prasmė, tikslas, svarba ir principai. Gauta 2017 m. Rugsėjo 27 d. Iš yourarticlelibrary.com
  2. Ryšio svarba. Gauta 2017 m. Rugsėjo 27 d., Iš uic.blackboard.com
  3. Ryšio svarba organizacijoje. Gauta 2017 m. Rugsėjo 27 d., Iš managementstudyguide.com
  4. Geros komunikacijos svarba. Gauta 2017 m. Rugsėjo 27 d. Iš michaelpage.co.uk
  5. Kas yra bendravimas? Gauta 2017 m. Rugsėjo 27 d
  6. Kodėl komunikacija yra svarbi? Gauta 2017 m. Rugsėjo 27 d., Nuo careesearch.com.au
  7. Kodėl komunikacija yra svarbi žmogaus gyvybei? Gauta 2017 m. Rugsėjo 27 d. Iš hopespeak.com